آموزش کنکوری نکته به نکته فصل پنجم ریاضی دوازدهم (کاربرد مشتق)

فصل پنجم : کاربرد مشتق درس اول بخش اول : اکسترمم های تابع ویدئو مدت زمان : 33:45 نقدی این…
0
84,500 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل چهارم ریاضی دوازدهم (مشتق)

فصل چهارم : مشتق درس اول بخش اول : آشنایی با مفهوم مشتق ویدئو مدت زمان : 48:49 نقدی این…
0
114,000 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل سوم ریاضی دوازدهم (حدبینهایت و حد در بینهایت)

فصل سوم : حدبینهایت و حد در بینهایت درس اول : حدبینهایت ویدئو مدت زمان : 119:32 نقدی این بخش…
0
92,000 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل دوم ریاضی دوازدهم (مثلثات)

فصل دوم : مثلثات درس اول بخش اول : تناوب و تانژانت ویدئو مدت زمان : 83:37 نقدی این بخش…
0
160,000 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل اول ریاضی دوازدهم (تابع)

فصل اول : تابع درس اول : توابع چند جمله ای _ توابع صعودی و نزولی ویدئو مدت زمان :…
0
133,500 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل هفتم ریاضی دهم (آمار و احتمال)

فصل هفتم : آمار و احتمال درس اول : احتمال یا اندازه گیری شانس ویدئو مدت زمان : 97:02 نقدی…
0
51,500 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل ششم ریاضی دهم (شمارش،بدون شمردن)

فصل ششم : شمارش،بدون شمردن درس اول و دوم و سوم : شمارش ، جایگشت ، ترکیب ویدئو مدت زمان…
0
55,000 تومان

آموزش کنکوری نکته به نکته فصل پنجم ریاضی دهم (تابع)

فصل پنجم : تابع درس اول : مفهوم تابع وبازنمایی های آن ویدئو مدت زمان : 22:26 نقدی این بخش…
0
41,500 تومان