درباره نویسنده

معلم ریاضی

بهروز رحمانی، معلمی با بیش از یک دهه تجربه آموزشی هدفمند و یک روانشناس آموزشی در حوزه ی علم و دانش است. وی یکی از منتقدان و مخالفان جدی مافیای کنکور و سیستم مادی گرایانه ی آنهاست.

پاسخ دهید

هر گونه استفاده شخصی از فیلم های آموزشی معلم ریاضی اعم از مشاهده، دانلود و خرید فقط از طریق سایت معلم ریاضی قانونی است.